1. Introducere

1.1. Aceste conditii se aplica in cazul utilizarii accesului la resursele informatice ale ANCPI de catre terti, iar, prin utilizarea accesului, sunteti de acord cu acesti Termeni de Utilizare, in intregime. Daca nu sunteti de acord cu acesti Termeni de Utilizare, sau de oricare parte a acestor Termeni de Utilizare, nu trebuie sa utilizati accesul la resursele informatice ce fac obiectul acestor Termeni si Conditii.

2. Scopul declarat

2.1. Acest site este pus la dispozitia utilizatorilor cu scopul declarat de a facilita accesul la anumite resurse informatice ale ANCPI, in vederea obtinerii unor documente si produse cu caracter informativ. Utilizatorul poate folosi informatiile si documentele obtinute pentru informare sau in alte procese administrative, in masura in care acestea sunt acceptate si recunoscute de institutiile si autoritatile respective;
2.2. ANCPI nu garanteaza in nici un fel recunoasterea autenticitatii documentelor obtinute prin intermediul acestui site de catre terti;
2.3. ANCPI garanteaza faptul ca la momentul obtinerii documentelor si produselor solicitate, acestea reflecta in totalitatea situatia existenta in evidentele informatice gestionate de aceasta.

3. Permisiunea de a utiliza accesul

3.1. Daca nu se prevede altfel, ANCPI detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra resurselor informatice si informatiile continute de acestea.
3.2. Puteti vizualiza, descarca, sau imprima, continut din site-ul de acces la resursele informatice, pentru uz in scopul declarat, sub rezerva restrictiilor stabilite mai jos sau in alta parte in acesti Termeni de Utilizare.
3.3. Utilizatorul intelege ca este interzis sa:

a) republice materiale sau informatii;

b) vanda, inchirieze sau sa sub-licentieze informatii sau materiale;

c) redistribuie sau prezinte public orice informatie sau material din resursa informatica accesata;

d) reproduca, duplice, copieze sau sa exploateze materiale sau informatii din resursa informatica accesata, pentru un scop comercial (cu exceptia cazului in care continutul este in mod special pus la dispozitie pentru redistribuire);

e) editeze sau sa modifice orice informatii sau materiale din resursa informatica accesata.

4. Conditiile utilizarii accesului

4.1. Nu trebuie sa utilizati accesul la resursa informatica a ANCPI in orice mod care cauzeaza, sau pate cauza, daune pentru resursa informatica sau afecteaza disponibilitatea sau accesibilitatea acesteia, sau, in orice mod care este ilegal, fraudulos sau daunator, sau in legatura cu orice scopuri ilegale, frauduloase sau daunatoare.
4.2. Nu trebuie sa utilizati accesul la resursa informatica a ANCPI, pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material sau informatie care consta din (sau sunt legate de) orice produse software (spyware, virus de calculator, cal troian, vierme, logger la apasare de tasta, rootkit, etc.) ce poate determina distrugeri sau modificari, partiale sau totale, de organizare sau continut.
4.3. Utilizatorul nu va efectua nici o activitate de colectare a datelor in mod sistematic sau automat (inclusiv scraping, data mining, extragerea datelor si recoltarea de date), pe sau in legatura cu resursa informatica a ANCPI, fara acordul ANCPI expres scris.
4.4. Nu trebuie sa utilizati resursa informatica, informatii sau materiale din cadrul acesteia, pentru orice scopuri legate de marketing fara acordul expres scris.

5. Acces limitat

5.1. Accesul la anumite resurse informatice ale ANCPI poate fi restrictionat. Ne rezervam dreptul de a restrictiona accesul la orice resursa informatica a ANCPI, in orice moment fara un aviz prealabil.
5.2. Daca va fi asigurat acces prin nume utilizator si parola, pentru accesul la resurse informatice restrictionate sau servicii, trebuie sa va asigurati ca parola este confidentiala.Trebuie sa ne notificati in scris, imediat, daca aveti cunostinta de orice utilizare neautorizata a contului si parolei Dvs.
5.3. Utilizatorul este responsabil pentru orice activitate in cadrul accesului la resursele noastre informatice, care decurg din esecul de a pastra parola confidentiala si poate fi tras la raspundere pentru orice pierderi rezultate dintr-un astfel de esec.
5.4. Nu trebuie sa utilizati alt cont de acces, atribuit sau creat de orice alta persoana si parola pentru a accesa resursele informatice ale ANCPI.

6. Garantii limitate

6.1. ANCPI nu garanteaza caracterul complet sau corectitudinea informatiilor publicate sau transmise, nici nu se angajeaza sa asigure disponibilitatea contului de acces al utilizatorilor, sau ca datele transmise de utilizator sau cele transmise utilizatorului sunt actualizate.
6.2. In limita maxima permisa de legislatia in vigoare, se vor exclude toate reprezentarile, garantiile si conditiile cu privire la utilizarea resurselor informatice ale ANCPI (inclusiv, fara limitare, orice garantii implicate de lege in ceea ce priveste calitatea satisfacatoare, adecvarea la scop si/sau utilizarea cu responsabilitate si cunostinte rezonabile).
6.3. Limitarile si exonerarea de raspundere
6.4. Termenii de Utilizare nu vor limita sau exclude raspunderea ANCPI sau a utilizatorilor, pentru frauda sau prezentare incorecta frauduloasa a oricaror acte neconforme cu legislatia aplicabila.Limitarile si excluderile de raspundere stabilite in prezenta sectiune si in alta parte in acesti Termeni de Utilizare:

a) sunt supuse alineatului precedent; si

b) reglementeaza toate obligatiile care decurg din acesti Termeni de Utilizare sau in legatura cu obiectul acestor Termeni de Utilizare, inclusiv angajamentele care rezulta din contract, precum si pentru incalcarea obligatiei legale.

6.5. Accesul oferit la resursele informatice nu va face raspunzator ANCPI pentru orice pierderi, pierderi speciale, indirecte sau in consecinta, sau daune de orice natura.

7. Politica de restituire

7.1. Restituirea sumelor incasate necuvenit de ANCPI si institutiile subordonate se va face in conformitate cu prevederile:

a. OMFP 2465/2010, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009;

b. OMFP 528/2015, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.

coroborate cu prevederile procedurii Operationale PO-7.5-20, de restituire a sumelor incasate necuvenit de ANCPI si institutiile subordonate.

8. Incalcarea acestor Termeni de Utilizare

8.1. Fara prejudicierea altor drepturi ale ANCPI in acesti Termeni de Utilizare, in cazul in care au fost incalcate prevederile Termenilor de Utilizare, ANCPI poate lua masurile necesare limitarii acestor prejudicii, inclusiv suspendarea accesului la resursele informatice ale ANCPI, mergind pina la blocarea calculatoarelor ce folosesc adresa IP de la care a fost accesata resursa informatica a ANCPI si/sau de a introduce o actiune in justitie impotriva utilizatorului.

9. Versiuni

9.1. Termenii de Utilizare pot fi modificati in orice moment fara un aviz prealabil si sunt sunt valabili de la data publicarii lor.

10. Nulitate

10.1. In cazul in care o prevedere a acestor termeni de utilizare este stabilita de catre o instanta sau de alta autoritate competenta ca fiind ilegala si/sau inaplicabila, celelalte prevederi vor ramane in vigoare.
10.1. In cazul in care o prevedere a acestor termeni de utilizare este stabilita de catre o instanta sau de alta autoritate competenta ca fiind ilegala si/sau inaplicabila, celelalte prevederi vor ramane in vigoare.