AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Splaiul Independenței nr. 202A, et. 1, sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, Romania
Telefon: (021) 317.29.00; (021) 317.43.86; (021) 317.73.39; (021) 317.64.27
Fax: (021) 317.63.99; (021) 316.52.24
E-mail: office@ancpi.ro

Serviciul de Relații cu Publicul

Telefon: +40 (21) 317.31.62
E-mail: relatiicupublicul@ancpi.ro