Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Extras de carte funciara pentru informare

Lei / Imobil
 

Preț total:

Descriere

Cod serviciu: 272

Extrasul de carte funciară pentru informare reprezintă situația cadastral – juridică a imobilelor, la momentul întocmirii acestuia. Acesta conține informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului.