Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice

Lei / Imobil
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 262

Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a extinderii sau desființării unei construcții înscrisă anterior în cartea funciară. Recepția și înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale prin care se modifică categoria de folosință și sau destinația unui imobil înscris anterior în cartea funciară. Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare și planul de amplasament și delimitare a imobilului.