Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Extras de carte funciara pentru autentificare

Lei / Imobil
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 273

Extrasul de carte funciara pentru autentificare se poate solicita doar de catre notarul public în vedere întocmirii actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar. Pe perioada valabilitatii acestuia nu se pot efectua înscrieri în cartea funciara, cu exceptia celei pentru care s-a solicitat extrasul. Pentru a putea solicita extrasul de carte funciara pentru informare este necesar sa furnizati numarul de carte funciara si numarul cadastral sau numarul topografic, informatii ce le puteti prelua de pe contractul de vanzare-cumparare al imobilului.