Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice

Lei / Valoarea din act
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 231

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale dobândite de persoanele juridice (ex. dreptul de proprietate, dreptul de administrare, dreptul de concesiune, etc.). Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară și extrasul de carte funciară pentru informare.