Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice

Lei / Imobil
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 262

Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a extinderii sau desființării unei construcții înscrisă anterior în cartea funciară. Recepția și înscrierea în cartea funciară a documentației cadastrale prin care se modifică categoria de folosință și sau destinația unui imobil înscris anterior în cartea funciară. Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare și planul de amplasament și delimitare a imobilului.


Servicii asociate

Serviciile asociate vă permit să rezolvați mai multe solicitari odată.

# Serviciu Cantitate Preț

Receptie si infiintare carte funciara

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice

Indreptare eroare materiala(MIXT)

Modificare suprafata

Repozitionare imobil

Inscriere constructii