Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Alte notari (inclusiv radierea)

Lei / Operaţiune
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 242

Notarea în cartea funciară a actelor, faptelor sau raporturilor juridice care au legatură cu imobilul înscris în evidențele de publicitate imobiliară (ex: notarea litigiilor, notarea antecontractelor de vânzare – cumpărare, notarea calității de bun comun a imobilului, etc.) Radierea din cartea funciară a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice care au fost înscrise în cartea funciară (ex. radierea dreptului de ipotecă, dreptului de uzufruct, radierea litigiului etc.). Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară și extrasul de carte funciară pentru informare.