Contul meu

Servicii

Cele mai solicitate servicii

Receptie si infiintare carte funciara

Lei / Imobil/u.i.
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 211

Serviciul se referă la prima înregistrare a unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Pentru imobilele înscrise în carțile funciare conform Decretului – lege 115/1938, se asimilează primei înregistrări și efectuarea operațiunilor de alipire/dezlipire, înscriere/extindere construcție. Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare și planul de amplasament și delimitare.