Receptie si infiintare carte funciara

Lei / Imobil/u.i.
 

Preț total pachet:

Descriere

Cod serviciu: 211

Serviciul se referă la prima înregistrare a unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Pentru imobilele înscrise în carțile funciare conform Decretului – lege 115/1938, se asimilează primei înregistrări și efectuarea operațiunilor de alipire/dezlipire, înscriere/extindere construcție. Ca urmare a finalizării acestei operațiuni se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare și planul de amplasament și delimitare.


Servicii asociate

Serviciile asociate vă permit să rezolvați mai multe solicitari odată.

# Serviciu Cantitate Preț

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice

Alte notari (inclusiv radierea)

Indreptare eroare materiala(MIXT)

Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice